Vårt erbjudande

Vi erbjuder ledning av verksamheter och projekt

Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av ledning av projekt med hög grad av komplexitet, stora som små. Vårt fokus är på leverans av både projekt och kundvärde genom en ödmjuk approach och aktiv kommunikation.

Infrastruktur & Järnväg

Vi har en hög generalistkompetens inom  infrastruktur, framförallt inom järnväg. Vi stödjer er i både upphandling och genomförande och har vana av rollen som både beställare och leverantör.

Elkraft

Vi leder projekt för byggnation av luftisolerade ställverk 40-400 kv. Vår leverans innehåller projektledning av markarbete, byggnation, montage, idrifttagning och i alla delar - hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Vad tror vi på?

Vi tror på att vara en pålitlig partner med ambitionen att överträffa förväntningarna hos våra kunder. Vi tror på att skapa engagemang och ta ansvar, både som ledare och medarbetare. Genom relationsbyggande och samverkan skapar vi tillsammans förutsättningarna för att lyckas och för att nå våra mål.